FONTOS!

A csoportdinamika miatt nagyon fontos, hogy megfelelő számú résztvevővel dogozzunk. A kis létszám miatt már 1 cég kiesése is megbontja ezt. Gondosan válogatjuk meg a csoportot, így a rövid határidőn belül már nem tudunk új céget beilleszteni, ezért a lemondásnak és elállásnak szigorú feltételei vannak. Köszönjük megértésed!


LEMONDÁSI FELTÉTELEK
  • A meghirdetett kezdési időpont előtt 1 hónapig ingyenes.
  • A kezdés előtti 30-15 nap között 50%.
  • A kezdés előtti 2 héten belüli lemondás esetén 100% a sztornódíj. 


Elállás a rendeléstől

A leadott rendeléstől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Megrendelő indoklás nélkül elállhat
a vásárlástól számított 14 munkanapon belül.

Minden karrierugynokseg.hu/mastermind oldalon szervezett tréning esetén a Megrendelőt az elállás joga a szolgáltatás napjának első szünetéig illeti meg. Ha az első szünet végéig a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy nem elégedett és a szolgáltatást nem szeretné igénybe venni, akkor visszakérheti a pénzét, és a Szolgáltató 30 napon belül visszautalja a szolgáltatás befizetett díját a Megrendelő bankszámlájára. Az nap első
szünetének befejezése után a Megrendelő a pénzét már nem kérheti vissza még abban az esetben sem, ha az Megrendelő a távozás mellett dönt és elhagyja a tréning helyszínét. Az első szünet után a szolgáltatás teljesítettnek minősül.


Halasztás: 

Amennyiben a Megrendelő, komoly indokkal nem tud részt venni a
szolgáltatáson, abban az időpontban, amire eredetileg jelentkezett, halasztási kérelmét írásban köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Halasztás esetén a Megrendelő a befizetett szolgáltatási díjat a befizetés/átutalás időpontjától számított 1 éven belül szabadon felhasználhatja a Szolgáltatóval egyeztetett új időpontban. Az 1 év jogvesztő hatású. Tehát amennyiben az Megrendelő 1 éven belül nem használja fel a halasztott részvételi lehetőséget, a befizetett szolgáltatás díjat elveszíti, és a
Szolgáltató valamint az Megrendelő között a jelentkezéskor létrejött szerződés automatikusan érvényét és hatályát veszti. Amennyiben ezt a Megrendelő írásban kéri, az 1 éves határidőn belül a halasztás mellett van lehetősége a befizetett, de fel nem használt szolgáltatási díjat visszakérni. Ez esetben egy mínusz összeget tartalmazó számla kibocsátásával együtt az eredeti megrendelőnek visszafizetjük a befizetett összeget a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül.


Vis Maior esetek:

A Megrendelőt nem illeti meg az elállás joga, és így pénz visszatérítési igénnyel sem léphet fel Szolgáltató felé, ha a meghirdetett tréning
vagy szolgáltatás a meghirdetés időpontjában még előre nem látható, Vis Maior* kategóriába tartozó esemény, illetve kapcsolódó hatósági korlátozás (pl. kijárási tilalom) miatt marad el, vagy halasztódik későbbi időpontra. Ha ilyen, Vis Maior eset következne be, akkor Szolgáltató mindent meg fog tenni a szolgáltatás alternatív formában (online, zárt csatorna, stb.) történő fenntartása érdekében, illetve kitűzésre kerül egy alternatív időpont. Mivel minden szemináriumot évente kétszer tartunk meg, így ilyen esetben a a megváltott belépők a következő két alkalommal felhasználhatók, vagy egy másik Szeminárium részvételére cserélhetők.


*A Vis Maior tipikus esetei természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, aszály, fagykár, árvíz,
szélvihar, villámcsapás stb.), továbbá bizonyos politikai-társadalmi események (pl. háború,
forradalom, felkelés, szabotázs). A Vis Maior elsődleges jellemzője, hogy kívül van a Szolgáltató
hatókörén, és olyan típusú korlátozást jelent, ami a hatályos rendeletek és törvények betartása mellett lehetetlenné teszi a megígért szolgáltatás ígért időpontban történő nyújtását.

x